Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Кучево за 2015. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА КУЧЕВО

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

21.12.2016.

Период спровођења ревизије

01.01.2014.-31.12.2014.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Центра за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево за 2015. годину Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе „Лане“ Кучево за 2015. годину Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и развој насеља општине Кучево“ Кучево за 2015. годину

Листа свих ревизија субјекта