Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности и сврсисходности пословања "Правилност и ефикасност планирања јавних набавки у Општини Прешево код директних корисника буџетских средстава"

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ПРЕШЕВО

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

22.12.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Прешево

Листа свих ревизија субјекта