Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Косјерић за 2019. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

16.09.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта