Извештај о ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност планирања јавних набавки у општини Беочин код директних корисника буџетских средстава“

Субјект ревизије:

ОПШТИНА БЕОЧИН

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

14.12.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

Општина

Листа свих ревизија субјекта