Извештај о ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност планирања јавних набавки у општини Љиг код директних корисника буџетских средстава“

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ЉИГ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

02.11.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта