Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Бела Паланка по ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност планирања јавних набавки у Општини Бела Паланка код директних корисника буџетских средстава“

Субјект ревизије:

ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

20.03.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

Бела Паланка

Листа свих ревизија субјекта