Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Управљање индустријским отпадом“ Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад

Субјект ревизије:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТЕРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

22.04.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта