Послеревизиони извештај о мерама исправљања Агенције за заштиту животне средине, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Управљање индустријским отпадом“

Субјект ревизије:

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

22.04.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта