Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета и правилности пословања Града Новог Сада за 2014. годину

Субјект ревизије:

ГРАД НОВИ САД

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

24.12.2015.

Период спровођења ревизије

01.01.2013.-31.12.2013.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја Завршног рачуна Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад за 2014. годину Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја Завршног рачуна и правилности пословања Јавног предузећа „Завод за изградњу града“ Нови Сад за 2014. годину

Листа свих ревизија субјекта