Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Новог Сада по ревизији правилности пословања Града Новог Сада у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину код директних корисника буџетских средстава

Субјект ревизије:

ГРАД НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

18.07.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

Нови Сад

Листа свих ревизија субјекта