Извештај о ревизији сврсисходности пословања – Управљање индустријским отпадом

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТЕРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НОВИ САД

Субјект ревизије:

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Субјект ревизије:

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

13.12.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта