Послеревизиони извештај о мерама исправљања Агенције за заштиту животне средине, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Управљање опасним отпадом“

Субјект ревизије:

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

03.04.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта