Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Управљање индустријским отпадом“ Агенције за заштиту животне средине, Београд

Субјект ревизије:

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

22.04.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта