Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност система енергетског менаџмента у јавном сектору“

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИKЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ГРАД НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

27.01.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта