Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Новог Сада по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност система енергетског менаџмента у јавном сектору”

Субјект ревизије:

ГРАД НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

25.05.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта