Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Управљање вађењем речних наноса из реке Дрине“ Министарства заштите животне средине, Београд

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

01.06.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта