Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2019. годину

Субјект ревизије:

ГРАД НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

09.09.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Градске управе за комуналне послове Града Новог Сада за 2019. годину Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада за 2019. годину

Листа свих ревизија субјекта