Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност решавања проблема напуштених животиња“

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Субјект ревизије:

ОПШТИНА НЕГОТИН

Субјект ревизије:

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

Субјект ревизије:

ГРАД НОВИ САД

Субјект ревизије:

МПШВ - УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

30.05.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта