Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства заштите животне средине по ревизији сврсисходности пословања „Управљање вађењем речних наноса из реке Дрине“

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

01.06.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта