Послеревизиони извештај о мерама исправљања Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад по ревизији сврсисходности пословања „Управљање пластичним отпадом“

Субјект ревизије:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТЕРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

20.04.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта