Извештај о ревизији сврсисходности пословања Информациони систем у јавном градском превозу у граду Новом Саду

Субјект ревизије:

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД", НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 5

Датум извештаја о ревизији

28.12.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Листа свих ревизија субјекта