Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2018. годину

Субјект ревизије:

ГРАД НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

06.11.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) делова финансијских извештаја Градске управе за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада за 2018. годину Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) делова финансијских извештаја Предшколске установе “Радосно детињство”, Нови Сад за 2018. годину

Листа свих ревизија субјекта