Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања “Управљање националним парковима у Републици Србији”

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

Субјект ревизије:

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА, БАЈИНА БАШТА

Субјект ревизије:

JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП", ДОЊИ МИЛАНОВАЦ

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

23.12.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта