Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Ефикасност поступка издавања дозвола за изградњу и коришћење објеката“ Града Новог Сада

Субјект ревизије:

ГРАД НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

16.04.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2022.

Листа свих ревизија субјекта