Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Управљање индустријским отпадним водама“ Министарства заштите животне средине, Београд

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

24.03.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

индустријске , отпадне

Листа свих ревизија субјекта