Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Агенције за заштиту животне средине за 2016. годину

Субјект ревизије:

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta i budžetskih fondova

Датум извештаја о ревизији

29.12.2017.

Период спровођења ревизије

01.01.2016.-31.12.2016.

Листа свих ревизија субјекта