Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Управљање индустријским отпадним водама“

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Субјект ревизије:

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Субјект ревизије:

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

31.01.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

индустријске , отпадне , воде

Листа свих ревизија субјекта