Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства заштите животне средине, Београд по ревизији правилности пословања која се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за 2020. годину

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

16.05.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта