Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Новог Сада по ревизији финансијских извештаја за 2019. годину

Субјект ревизије:

ГРАД НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

28.12.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Извештај


Саставни делови

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Градске управе за комуналне послове Града Новог Сада по ревизији финансијских извештаја за 2019. годину Послеревизиони извештај о мерама испарвљања Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада по ревизији финансијских извештаја за 2019. годину

Листа свих ревизија субјекта