Послеревизиони извештај о мерама исправљања Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Аутономне покрајине Војводина, Нови Сад по ревизији сврсисходности пословања “Управљање индустријским отпадом”

Субјект ревизије:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТЕРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

22.04.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта