Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Панчева за 2018. годину

Субјект ревизије:

ГРАД ПАНЧЕВО

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

31.05.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта