ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА који се односи на ревизорски извештај број: 400-2563/2013-01 од 18.12.2013. године

Субјект ревизије:

ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

26.12.2014.

Период спровођења ревизије

01.01.2012.-31.12.2012.

Листа свих ревизија субјекта