Послеревизиони извештај о мерама исправљања Градске општине Гроцка

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД - ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА

Сектор:

Sektor za reviziju svrsishodnosti poslovanja

Датум извештаја о ревизији

15.08.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта