Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Града Панчева за 2016. годину

Субјект ревизије:

ГРАД ПАНЧЕВО

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

19.10.2017.

Период спровођења ревизије

01.01.2016.-31.12.2016.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији посебних ставки финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе „Дечја радост“ Панчево за 2016. годину Извештај о ревизији посебних ставки финансијских извештаја и правилности пословања Културног центра Панчево за 2016. годину

Листа свих ревизија субјекта