Извештај о ревизији сврсисходности - Оправданост формирања комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору

Субјект ревизије:

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ГРАД ПАНЧЕВО

Субјект ревизије:

ГРАД ЧАЧАК

Субјект ревизије:

ГРАД ШАБАЦ

Субјект ревизије:

ОПШТИНА РУМА

Субјект ревизије:

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА

Субјект ревизије:

ОПШТИНА МЕРОШИНА

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

Субјект ревизије:

ОПШТИНА КОВИН

Субјект ревизије:

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Сектор:

Sektor za reviziju svrsishodnosti poslovanja

Датум извештаја о ревизији

13.07.2016.

Период спровођења ревизије

01.01.2015.-31.12.2015.

Извештај

Листа свих ревизија субјекта