Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Панчева

Субјект ревизије:

ГРАД ПАНЧЕВО

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

07.11.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Културног центра Панчево

Листа свих ревизија субјекта