Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) Субвенције јединица локалне самоуправе јавним предузећима Општине Смедеревска Паланка

Субјект ревизије:

ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Сектор:

Sektor za reviziju svrsishodnosti poslovanja

Датум извештаја о ревизији

19.08.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта