Извештај о ревизији одазивног извештаја Града Крагујевца који се односи на ревизорски извештај број 400-257/2019-04/14 од 18. јуна 2019. године

Субјект ревизије:

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

30.12.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији одазивног извештаја Градске управе за имовину Града Крагујевца, код правног следбеника Градске управе за развој Града Крагујевца који се односи на ревизорски извештај број 400-257/2019-04/15 од 18. јуна 2019. године

Листа свих ревизија субјекта