Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Градске општине Гроцка, Гроцка за 2020. годину

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД - ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

11.06.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Извештај

Листа свих ревизија субјекта