Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Обезбеђивање услуге у области социјалне заштите-Лични пратилац детета” Општине Смедеревска Паланка

Субјект ревизије:

ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

05.05.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта