Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Суботице за 2018. годину

Субјект ревизије:

ГРАД СУБОТИЦА

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

17.06.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Наша радост“ Суботица за 2018. годину

Листа свих ревизија субјекта