Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Града Суботице за 2015. годину

Субјект ревизије:

ГРАД СУБОТИЦА

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

13.12.2016.

Период спровођења ревизије

01.01.2014.-31.12.2014.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Установе културе „Зоолошки врт Палић“ Палић за 2015. годину Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе „Наша радост“ Суботица за 2015. годину Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Града Суботице“ Суботица за 2015. годину

Листа свих ревизија субјекта