Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета и правилности пословања Града Крагујевца за 2014. годину

Субјект ревизије:

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

18.12.2015.

Период спровођења ревизије

01.01.2013.-31.12.2013.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе „Нада Наумовић“ Крагујевац за 2014. годину Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Дирекције за робне резерве Града Крагујевца за 2014. годину Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања ЈП „Предузеће за изградњу Града Крагујевца“ Крагујевац за 2014. годину

Листа свих ревизија субјекта