Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Смедеревска Паланка

Субјект ревизије:

ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Сектор:

Sektor za reviziju svrsishodnosti poslovanja

Датум извештаја о ревизији

15.08.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта