Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Општине Смедеревска Паланка која се односи на спровођење мера исправљања по Извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Смедеревска Паланка за 2012. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

29.03.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Смедеревска Паланка

Листа свих ревизија субјекта