Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Општине Смедеревска Паланка у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака јавних набавки и расходе за запослене за 2017. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

27.09.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Предшколске установе „Чика Јова Змај“ Смедеревска Паланка у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака јавних набавки и расходе за запослене за 2017. годину

Листа свих ревизија субјекта