Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Крагујевца по ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Крагујевца за 2018. годину

Субјект ревизије:

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

30.12.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Извештај


Саставни делови

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Градске управе за имовину Града Крагујевца код правног следбеника Градске управе за развој Града Крагујевца по ревизији делова финансијских извештаја Градске управе за имовину Града Крагујевца за 2018. годину

Листа свих ревизија субјекта