Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Градске општине Гроцка за 2014. годину

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД - ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

24.09.2015.

Период спровођења ревизије

01.01.2013.-31.12.2013.

Извештај

Листа свих ревизија субјекта