Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Суботице за 2018. годину

Субјект ревизије:

ГРАД СУБОТИЦА

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

23.12.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Предшколске установе „Наша радост„ Суботица за 2018. годину

Листа свих ревизија субјекта