Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Управљање безбедносним ризицима на прелазима преко пруге“ Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура Железнице Србије“, Београд

Субјект ревизије:

АД ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ", БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

29.04.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта